Höjd säkerhet

21 Jun

För att höja säkerheten på vår brygga så har nya 5 knops skyltar satts upp.