Betr. mailkonversion om momsen

7 jan

Vi följer anvisningarna från revisorn betr. momsen.

Medlemmar i samfälligheten är enbart villaägarna. Boende i bostadsrättsföreningarna räknas som externa eftersom det är bara själva bostadsrättsföreningen som är medlem i samfälligheten och inte bostadsrättsföreningens medlemmar.

Som en följd av ovan skall alla utom villaägarna debiteras moms samtidigt som man får söka hos Skattemyndigheten att få tillbaka momsen under 10 år för investeringen i hamnen.

Ovan är enligt alla vi pratat med en sanning.

För att underlätta administrationen har vi valt att ha allt med moms och därmed återfå hela investeringsmomsen under 10år. Detta kommer vi öppet yrka till skattemyndigheten för att få en enkel rutin framgent.

Alternativet hade varit att hitta en schablon där villaägarnas bil- och båtplatser är ställda mot alla övrigas platser vilket är lätt i dagsläget. Problemen kommer över tiden när antalet bil och båtplatser ändras mellan bostadsrättsmedlemmar och villaägare eller om man skapar fler p-platser eller båtplatser. Då måste schablonregeln räknas om vid varje förändring samt att då förändras också andelen av investeringsmomsen som föreningen skall få tillbaka.

M a o så har vi valt att följa revisorns råd samt att välja den säkra sidan betr. momsen.
Och därmed är fakturorna rätt utifrån ett momsperspektiv .

Med vänlig hälsning.
Pär Linder för styrelsen

Bastun

23 Dec

Bastun är påslagen följande tider i jul- och nyårshelgen:

  • Julafton – 11.00-14.00
  • Juldagen – 16.00-20.00
  • Annandag Jul – 16.00-20.00
  • 30/12 – 16.00-20.00
  • Nyårsafton – 14.00-17.00

Samtliga tider gäller sambastu= badkläder på

OBS att landgång och badstege är beställda men inte på plats ännu, så var försiktiga.

Mvh
Anders Larsson – Rönnängs Brygga 40

Information från Styrelsen

23 Dec

Styrelsen valdes på årsstämman 2015-09-23

Styrelsen formerade sig enligt nedan:

Administration:                Anders (teknik) och Ulla (administration)
Samverkansfrågor:         Thomas och Christian
Hamnverksamheten:      Anders och Magnus
Garageverksamheten:    Magnus och Ulla
Övrigt landbacken:         Sven-Åke och Thomas

  • Vi tecknade avtal med SBC och startade upp driften av området.
    Fr.o.m 1/1-16 tar vi över administrationen från Saltholmsgruppen.
  • Vi har igång avcheckningen av Saltholmsgruppens åtagande rent fysiskt samt genomgång av försäkringar, avtal mm
  • Vi fortsätter med detta arbete och hoppas vi har någorlunda koll på allt till det planerade informationsmötet lördagen den 14 maj kl 10.30-12.30

För de juridiska delägarna i Samfälligheten dvs. villaägarna och de som tecknar bostadsrättsföreningarna så är årsstämman samma dag (14 maj) kl 13.00-15.00.

Samfälligheten är väldigt komplex i allt så det kommer ta ett tag för att få rulle på allt.

Klicka här för att se kontaktinformation till Styrelsen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen