Kallelse till ordinarie årsstämma i Rönnängs Brygga Samfällighetsförening

3 maj

Ni kallas härmed till ordinarie årsstämma i Rönnängs Brygga Samfällighetsförening

När: Lördagen den 25 maj 2019, kl 10.00.
Var: Församlingshemmet, Kyrkvägen 26, Rönnäng

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 4. Val av ordförande för stämman
 5. Val av sekreterare för stämman
 6. Val av två justeringsmän för stämman tillika rösträknare
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
  a. Framställningar från styrelsen
  i. Ersättning till kassör
  ii. Ansökan om omprövning av ga:8
  b. Motioner från medlemmarna
  i. Motioner
 10. Ersättning till styrelsen och revisorer
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 13. Val av revisorer och suppleanter
 14. Fråga om val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Inpassagesystemet

11 apr

Idag har det gjorts en uppdatering på vårt system.

Följande är gjort:

 • Allmän genomgång och uppdatering av mjukvara
 • Läsaren i garagenedfarten är flyttad till vänster sida
 • Bytt kod på toaletterna (ny kod kommer att meddelas via email till medlemmarna)

Vi kommer även att byta koden på sophuset till samma kod som på toaletterna (kommer att ske vid ett senare tillfälle). Info kommer att skickas ut i god tid innan den byts.

Inpassagesystemet

8 apr

På torsdag 11/4 med start ca 8.00 så kommer det att göras ett underhåll på områdets gemensamma inpassagesystem (garage, sophus, porttelefoner mm.)

 • Läsaren som sitter på höger sida i nedfarten till garaget kommer att flyttas till vänster sida.
 • Koden till toaletterna kommer att bytas (ny kod meddelas via email till medlemmarna)

Det kan förekomma små korta driftstopp i systemet under dagen.

Arbetsdag 27/4

2 mar

Dags igen för en arbetsdag på Rönnängs Brygga!

Vi hjälps åt med diverse trädgårds, mark och hamnunderhåll. Efter utfört jobb samlas vi för korvgrillning och samkväm!

Samling kl 10.00 vid boulebanan, där vi fördelar de olika uppgifterna.

Vad behöver vi göra?

 • Sopning av området
 • Dammsuga garaget
 • Rensa i blomlådor/rabatter
 • Eventuellt snickra nya bordsskivor till borden
 • Spola av bryggan
 • Måla och justera några dörrar
 • Städa bastun och sätta upp panel
 • Städa soprummet

Har ni förslag på andra uppgifter som kan behöva utföras, hör av er till någon i styrelsen.

Hoppas på stor uppslutning!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

 

Uppdaterat – Problem hos Telia

1 feb

Telia har just nu en driftstörning i vårt område, vilket påverkar Internet och TV.

Enligt Telia så skall problemet vara åtgärdat idag kl 17.00.
Ny tid är 2019-02-02 17:00:00

Mvh
Marcus

Bastu i Jul & Nyår

21 dec
 • 22/12 – 16.00-18.00
 • 23/12 – 16.00-18.00
 • Julafton – 12.00-19.00
 • Juldagen – 13.00-17.00
 • Annandagen – 16.00-18.00
 • 29/12 – 16.00-18.00
 • Nyårsafton – 15.00-17.00

Garaget är inget förråd

30 okt

En liten påminnelse om att garaget INTE får användas som ett förråd.

Efter att ha kollat runt lite noteras följande:

 • Det finns personer som förvarar sina däck på sin p-plats
 • Under trappan vid handikapphissen så nyttjar någon denna yta till förvaring av cyklar, stolar, bord, dynlåda mm
 • Det står en båt på en av platserna.

Saxat från föreningens ordningsregler:

 • P-platsen får endast användas för uppställning av funktionsduglig personbil/mc registrerad på nyttjanderättshavaren eller någon som denne delar bostad med.
 • Däck och andra tillhörigheter får inte förvaras på parkeringsplatsen
 • Cyklar får förvaras på två ytor avsedda för detta i garaget. På övrigt gemensamma ytor och i trapphus får inte cyklar förvaras. Styrelsen för Samfälligheten har befogenhet att ta beslut och genomföra att avlägsna cyklar som förvaras på övriga ytor och i trapphus.
 • Möbler och föremål får inte förvaras på gemensamma ytor i garaget och i trapphuset. Styrelsen för Samfälligheten har befogenhet att ta beslut och genomföra att föremål avlägsnas som förvaras på övriga ytor och i trapphus.

Det är alltså inte ok att dessa saker står i garaget och i trapphuset och Styrelsen ber er därför omgående att tag bort dessa. Senast den 13/11 skall grejerna vara bortplockade annars kommer vi att bli tvungna att avlägsna föremålen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen