Bastun

29 maj

är påslagen varje lördag mellan 16.00-18.00

Sambastu gäller= badkläder på

För ytterligare frågor, kontakta Anders Larsson – Rönnängs Brygga 40

Anmälan till Rönnängs Brygga Bouleturnering 2016

15 maj

Turneringen spelas mellan 27/6 – 3/8
Finalerna spelas den 5:e och 6/8

Anmälan görs för 2 mannalag och spelas enl. regler anslagna vid Boulebanan.

Om vi som förra året blir 2 grupper om 6 lag (förhoppningsvis fler..) betyder det att man i grundserien spelar 5 matcher per lag, d.v.s. 1 match per vecka.

För att vi inte skall få alla matcher på slutet måste varje lag planera spelandet på en spelplan som vi anslår vid boulebanan, där ni kan skriva in era planerade matcher.

Anmälan görs via mail till:
finnskog@telia.com eller clara.pieschl@hotmail.com

Tävlingsledningen

Inbjudan till informationsmöte

25 apr

Rönnängs Brygga Samfällighetsförening bjuder in alla boende på Rönnängs Brygga till informationsmöte.

Målet med informationsmötet är att vi i styrelsen berättar vad arbetet har resulterat i sedan det förra informationsmötet från 7 november 2015.

När: Lördagen den 14 maj mellan kl 10.30 – 12.00
Plats: Mötet hålls hos Bergabo Hotell & Konferens i Rönnäng (konferensrum Klädesholmen)

Informationspunkter:

  • Information om momsfrågan
  • Hur gick 2015
  • När tog vi över formellt och praktiskt
  • Hur ser budget 2016 ut
  • Information om ordningsregler garage, hamnen, förråd
  • Information om förslag att utöka hamnen
  • Möjligheter/problem framöver
  • Övriga frågor

Anmälan: Ingen anmälan behöver göras

Välkomna
Styrelsen

Lediga båtplatser

11 apr

Hej!

Vi har några båtplatser lediga och jag skickar ut detta till er för att ni skall få chansen om ni möjligen är intresserade av ytterligare en plats eller göra någon förändring. Tipsa gärna vänner och bekanta om att det finns platser hos oss.

Vi har bland annat några 4 m breda platser med akterförtöjning i ”pållare/stolpe” vid den fasta bryggan lediga. Det finns även ett par 5 m breda platser med 10 m långa bommar vid vågbrytaren.

Upplåtelseformen är antingen endast årlig avgift eller med deposition och en reducerad avgift.

Jag kommer även att annonsera detta på Blocket om några dagar för att inte tappa tid.

Kontakta mig om intresse finns och för info om avgifter mm.

På uppdrag av styrelsen för Rönnängs Brygga samfällighetsförening.
Anders Larsson/Rönnängs Brygga 40
anders.larsson@kjellberg.se
070-5565960

Information till alla medlemmar och boende inom Rönnängs Brygga Samfällighetsförening.

12 jan

Som flertalet av er noterat har det varit en intensiv mailväxling mellan ett par föreningsmedlemmar, styrelsen och styrelsens ordförande. Alla vi i styrelsen har som de flesta av er andra ett vanligt arbeta att sköta under dagtid, varför vi sköter föreningen på övrig tid.

Vi har alla i styrelsen olika hög arbetsbelastning och vi försöker fördela arbetsuppgifterna därefter.

Styrelsen har haft ett extra inkallat styrelsemöte med anledning av ovan och även diskuterat de frågeställningar om hur föreningen skall hantera moms vid uthyrning av båtplatser, parkering mm.

Styrelsen har beslutat och är enig om att följa de rekommendationer som vår revisor Clas Gullmarstrand föreslagit och inväntar besked från Skattemyndigheten.  

Med anledning av ovan har styrelsen också valt att avlasta ordföranden Pär Linder från sin höga arbetsbelastning och Pär frånträder tillsvidare posten som ordförande och går in som ordinarie ledamot.

Thomas Pieschl utsågs som tf. ordförande tillsvidare.

På grund av den ökade mängden frågor som mailats till Samfällighetsföreningen har styrelsen beslutat att frågor från medlemmarna skall kanaliseras till Christian Nilverius.

Nästa styrelsemöte är den 24 februari 2016.

Med vänlig hälsning
Styrelsen