Påminnelse – Arbetsdag på Rönnängs Brygga!

6 maj

Välkomna på vår årliga arbetsdag i morgon 7 maj kl 10.00! Vi ses vid lekplatsen.

/Styrelsen