Inbjudan till informationsmöte

25 apr

Rönnängs Brygga Samfällighetsförening bjuder in alla boende på Rönnängs Brygga till informationsmöte.

Målet med informationsmötet är att vi i styrelsen berättar vad arbetet har resulterat i sedan det förra informationsmötet från 7 november 2015.

När: Lördagen den 14 maj mellan kl 10.30 – 12.00
Plats: Mötet hålls hos Bergabo Hotell & Konferens i Rönnäng (konferensrum Klädesholmen)

Informationspunkter:

  • Information om momsfrågan
  • Hur gick 2015
  • När tog vi över formellt och praktiskt
  • Hur ser budget 2016 ut
  • Information om ordningsregler garage, hamnen, förråd
  • Information om förslag att utöka hamnen
  • Möjligheter/problem framöver
  • Övriga frågor

Anmälan: Ingen anmälan behöver göras

Välkomna
Styrelsen