Flytbojar vid badstegen

24 jul

För att slippa båttrafik precis vid badstegen ute på bryggan (den västra delen) har 2 flytbojar placerats ut, vilket gör att båtarna inte kan ta en snäv linje nära bryggan.

Säkerheten höjs på detta sätt för alla badande.