Arbetsdag 21/4

11 feb

Varmt välkomna på Rönnäng Bryggas Samfällighetsförenings första arbetsdag den 21 april kl 10-16!

Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att införa 2 arbetsdagar per år (en gång på våren och en gång på hösten), då vår anläggning behöver underhållas och samtidigt minskar vi utgifterna i föreningen. Under dessa dagar hjälps vi alla åt med diverse trädgårds, mark och hamnunderhåll. Efter utfört jobb samlas vi för korvgrillning och samkväm!

Vad behöver vi göra?

  • Bryggor – rengöring både bryggor och elstolpar
  • Betongmuren mot övre del av området rengörs med högtryckstvätt
  • Rensa rabatterna, fylla på jord där det behövs och plantera perenner
  • Beskärning av träd om behov finns
  • Ev. ogräs mellan marksten rensas bort
  • Flisupptagning/sopning av alla ytor mellan husen
  • Städning av bastun
  • Städa soprummet

Styrelsen behöver utse några personer som kan vara ansvariga för de olika områdena och därefter ha ett förberedande möte med dessa personer några veckor innan arbetsdagen. De ansvariga personerna bildar arbetsgrupper, som hjälps åt att utföra uppgifterna.

Är det någon som redan nu känner att man gärna tar på sig ett ansvarsområde, anmäl intresse till Niklas eller någon annan i styrelsen.