Garaget är inget förråd

30 okt

En liten påminnelse om att garaget INTE får användas som ett förråd.

Efter att ha kollat runt lite noteras följande:

  • Det finns personer som förvarar sina däck på sin p-plats
  • Under trappan vid handikapphissen så nyttjar någon denna yta till förvaring av cyklar, stolar, bord, dynlåda mm
  • Det står en båt på en av platserna.

Saxat från föreningens ordningsregler:

  • P-platsen får endast användas för uppställning av funktionsduglig personbil/mc registrerad på nyttjanderättshavaren eller någon som denne delar bostad med.
  • Däck och andra tillhörigheter får inte förvaras på parkeringsplatsen
  • Cyklar får förvaras på två ytor avsedda för detta i garaget. På övrigt gemensamma ytor och i trapphus får inte cyklar förvaras. Styrelsen för Samfälligheten har befogenhet att ta beslut och genomföra att avlägsna cyklar som förvaras på övriga ytor och i trapphus.
  • Möbler och föremål får inte förvaras på gemensamma ytor i garaget och i trapphuset. Styrelsen för Samfälligheten har befogenhet att ta beslut och genomföra att föremål avlägsnas som förvaras på övriga ytor och i trapphus.

Det är alltså inte ok att dessa saker står i garaget och i trapphuset och Styrelsen ber er därför omgående att tag bort dessa. Senast den 13/11 skall grejerna vara bortplockade annars kommer vi att bli tvungna att avlägsna föremålen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen