På lördag 1 maj är det arbetsdag! (9-12)

28 apr

Här kommer lite mer info om hur vi genomför det på ett säkert sätt.

För att vi inte skall vara för många på samma ställe har vi ingen allmän
samling före och inte heller efter. Tyvärr ingen korvgrillning.

Anders Larsson (AL) har pratat med en några av oss och redan fördelat så att vissa vet vad de skall göra och de är ansvariga för sina uppgifter, men vissa behöver fler arbetare. Ni som inte pratat med AL ber vi ringa honom på telefon 0705-565960 för att få er uppgift. Vi behöver också lite mer verktyg som ni gärna får lägga hos AL på altanen vid Rönnängs Brygga 40.

Det behövs:

  • Ett par skyfflar
  • Krattor (finns ett par nu men fler behövs)
  • Skrapor att rengöra stegar med (färgskrapa, spackelspade…)

Tänk på att inte samlas i grupper, håll avstånd mm som vi alla vet när
det nu är som det är…

Alltså ring Anders så får ni era uppgifter.
_____________________________________________________________________
Välkomna!
Styrelsen för Rönnängs Brygga samfällighetsförening

Stämma i Samfälligheten

2 apr

”Stämma i Samfälligheten kommer att äga rum den 27 maj kl 17.

Kallelse och underlag skickas ut ca tre veckor innan.

Med anledning av smittorisken kommer stämman att äga rum utomhus.

För en stämma i en samfällighetsförening gäller de allmänna rekommendationerna, inte pandemilagen.
Det är en sammankomst dit endast medlemmar är kallade.
Vi uppmanar att så många som möjligt deltar via fullmakt. Varje bostadsrättsförening utser en företrädare att representera föreningen. Från villorna uppmanar vi max en person att närvara.

Stolar placeras med 1,5 m mellanrum.

Vi hoppas på vackert väder.”

Städdag 1/5

29 mar

Dags igen för en arbetsdag på Rönnängs Brygga!

Vi hjälps åt med diverse trädgårds, mark och hamnunderhåll. Efter utfört jobb grillas det korv, Naturligtvis ska vi hålla avstånd till varandra och tänka Covidsäkert. Vi arbetar med respekt och hänsyn till varandra.

Samling kl 09.00 vid boulebanan, där vi fördelar de olika uppgifterna. Håll avstånd.

Vad behöver vi göra?

▪ Sopning av området
▪ Dammsuga garaget
▪ Rensa i blomlådor/rabatter
▪ Eventuellt snickra nya bordsskivor till borden
▪ Spola av bryggan
▪ Måla och justera några dörrar
▪ Städa bastun och sätta upp panel
▪ Städa soprummet
Har ni förslag på andra uppgifter som kan behöva utföras, hör av er till någon i styrelsen.

Väl mött!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Laddstationer för elbilar är nu i drift i vårt garage.

19 mar

Fyra laddstationer för elbilar / laddhybrider är nu färdiginstallerade och i drift.
Systemet är förberett så att det kan utökas på sikt med fler laddstationer. En utbyggnad kräver dock viss planering och samordning.
Om någon har intresse av en installation i närtid så kan ni kontakta Micael Gustafsson, amicaelgust@outlook.com

Bastu jul/nyår

22 dec

Bastun finns att tillgå under jul och nyår.

I år sätter vi inga fasta tider. För att vi inte skall trängas eller vara osäkra på om bastun är ledig fördelas tider ”familjevis” i entimmarspass.

Bill Beijer har tagit på sig att sköta detta och han nås på telefon 0739599399
(Tag gärna med er vatten hemifrån om ni vill ha ånga. Det finns en dunk i bastun
som ni gärna får fylla på vid behov)

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Uppföljande mätning av sättningar

2 dec

Föreningen har låtit utföra mätningar enligt plan för att hålla koll på sättningar under betongplattan. VBK har på uppdrag av Rönnängs Brygga Samfällighetsförening dokumenterat marknivån under betongplattan som föreningens byggnader av placerade på. Syftet med dokumentationen är att kunna konstatera om förändringar skett.

En tidigare mätning av marknivån under betongplattan utfördes under juni 2015.

Nedan ses deras slutsats av kontrollen:

Slutsats

”Vår bedömning av förändringarna som har skett sedan förra besiktning är att förändringarna är måttliga och ökning av pålens synliga längd kommer att avta eller stanna.
Ändringarna som har skett har varit förväntade. För att bekräfta vårt antagande bör kontroller utföras var femte år.”


Styrelsen kommer att utföra mätningar var 5:e år för att håll koll på detta.
Vid frågor kontakta Christian Nilverius genom att e-posta honom på christian.nilverius@palab.eu

Styrelsen