Valberedning

Valberedningen består av:

  • Björn Bernehed
  • Christian Nilverius