Information om sopor/avfall

5 dec

I soprummet slängs endast hushållssopor/avfall.
Alla sopor/avfall som slängs här ska vara rester från ert hus/lägenhet på Rönnängs brygga.

Sopor/avfall (t ex glasflaskor, tidningar, wellpapp, batterier, glödlampor, plastförpackningar mm) skall sorteras och slängas på kommunens miljöstation bakom ishallen på Ängholmsvägen, se karta

Glasflaskor, tidningar, wellpapp, batterier, glödlampor, plastförpackningar, miljöfarligt avfall mm får EJ slängas i soprummet.

Om alla hjälps åt att följa ovan punkter, bidrar det till ett renare och fräschare soprum och vi undviker ökade kostnader.

Denna info kommer även att sättas upp i soprummet.

Styrelsen
Rönnäng Brygga Samfällighetsförening