Svar från Skatteverket

18 jun

Svar från Skatteverket har nu kommit angående Samfällighetsföreningens momsskyldighet. Beslutet är helt i linje med revisorns rekommendation och styrelsens beslut.  Styrelsen Klicka här för att läsa dokumentet