Trivselregler

I detta vackra område har vi boende ett stort ansvar för att alla ska trivas och att vi visar varandra hänsyn. Med visad hänsyn främjas fin grannsämja och god gemenskap.

Alla ska verka för att området hålls rent och snyggt och att vi tillsammans tar hand om området och dess byggnader, gemensamhetsutrymmen och bryggor. Detta genererar också att underhållskostnaderna för området hålls nere.