Svar från Skatteverket

18 jun

Svar från Skatteverket har nu kommit angående Samfällighetsföreningens momsskyldighet.

Beslutet är helt i linje med revisorns rekommendation och styrelsens beslut. 

Styrelsen

Klicka här för att läsa dokumentet