Årsstämma 2017

10 apr

Hej Rönnängsbor! 

Eventuella motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast 30 april.

Med vänlig hälsning

Styrelsen