Årsstämma 2018

12 feb

Årsstämman sker den 24 maj kl 18.00 på Bergabo.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.