Betr. mailkonversion om momsen

7 jan

Vi följer anvisningarna från revisorn betr. momsen.

Medlemmar i samfälligheten är enbart villaägarna. Boende i bostadsrättsföreningarna räknas som externa eftersom det är bara själva bostadsrättsföreningen som är medlem i samfälligheten och inte bostadsrättsföreningens medlemmar.

Som en följd av ovan skall alla utom villaägarna debiteras moms samtidigt som man får söka hos Skattemyndigheten att få tillbaka momsen under 10 år för investeringen i hamnen.

Ovan är enligt alla vi pratat med en sanning.

För att underlätta administrationen har vi valt att ha allt med moms och därmed återfå hela investeringsmomsen under 10år. Detta kommer vi öppet yrka till skattemyndigheten för att få en enkel rutin framgent.

Alternativet hade varit att hitta en schablon där villaägarnas bil- och båtplatser är ställda mot alla övrigas platser vilket är lätt i dagsläget. Problemen kommer över tiden när antalet bil och båtplatser ändras mellan bostadsrättsmedlemmar och villaägare eller om man skapar fler p-platser eller båtplatser. Då måste schablonregeln räknas om vid varje förändring samt att då förändras också andelen av investeringsmomsen som föreningen skall få tillbaka.

M a o så har vi valt att följa revisorns råd samt att välja den säkra sidan betr. momsen.
Och därmed är fakturorna rätt utifrån ett momsperspektiv .

Med vänlig hälsning.
Pär Linder för styrelsen