Information till alla medlemmar och boende inom Rönnängs Brygga Samfällighetsförening.

12 jan

Som flertalet av er noterat har det varit en intensiv mailväxling mellan ett par föreningsmedlemmar, styrelsen och styrelsens ordförande. Alla vi i styrelsen har som de flesta av er andra ett vanligt arbeta att sköta under dagtid, varför vi sköter föreningen på övrig tid.

Vi har alla i styrelsen olika hög arbetsbelastning och vi försöker fördela arbetsuppgifterna därefter.

Styrelsen har haft ett extra inkallat styrelsemöte med anledning av ovan och även diskuterat de frågeställningar om hur föreningen skall hantera moms vid uthyrning av båtplatser, parkering mm.

Styrelsen har beslutat och är enig om att följa de rekommendationer som vår revisor Clas Gullmarstrand föreslagit och inväntar besked från Skattemyndigheten.  

Med anledning av ovan har styrelsen också valt att avlasta ordföranden Pär Linder från sin höga arbetsbelastning och Pär frånträder tillsvidare posten som ordförande och går in som ordinarie ledamot.

Thomas Pieschl utsågs som tf. ordförande tillsvidare.

På grund av den ökade mängden frågor som mailats till Samfällighetsföreningen har styrelsen beslutat att frågor från medlemmarna skall kanaliseras till Christian Nilverius.

Nästa styrelsemöte är den 24 februari 2016.

Med vänlig hälsning
Styrelsen